Geschreven door Liesbeth Bernolet

Welke lege stoel kies jij op de Summit?

 
 

De Focusavonden van Model NL toonden het al aan: over Nederlands in een meertalig Brussel kan je urenlang debatteren. Dus doen we dat op de Summit opnieuw, al gaan we een stapje verder. Onze panelleden bouwen voort op wat uit de focusavonden kwam én jij debatteert mee!

“Nederlands kennen is meer kans op werk.” En “Nederlands is nog te veel de taal van het werk en te weinig de taal van het hart.” Die twee uitspraken vatten de focusavonden zowat samen. Dat bleek tijdens de panelgesprekken en uit de vraag die we jou stelden (zie foto Mentimeter Focusavond #3 hieronder).

Op de Summit organiseren we twee nieuwe panelgesprekken. Welk gesprek wil jij volgen? Of nog beter: aan welk gesprek wil jij deelnemen door plaats te nemen op de lege stoel? Want ‘leeg’ hoeft die stoel niet lang te blijven. Wie een concrete vraag wil stellen aan de panelleden of toch maar even zelf de puntjes op de i wil plaatsen, is welkom op de lege stoel. Maar eerst kies je aan wel gesprek je wil deelnemen:

KANSEN, ONDERWIJS EN WERK. Rond die thema’s gaan onze panelleden aan de slag. Welke kansen krijg je als je meer Nederlands kent? Welke verantwoordelijkheid hebben het onderwijs en de arbeidsmarkt? Wat kan het beleid doen? En die kansen, zijn die er voor elke Brusselaar die meer Nederlands kent?

Sprekers zijn Caroline Mancel (adjunct-directeur-generaal van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris), Landry Mawungu (directeur van het Minderhedenforum, dat etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt en mensen met een migratieachtergrond een stem geeft) en  Piet Vervaecke (directeur van het Onderwijscentrum Brussel, een ondersteunings- en expertisecentrum voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel). Jeroen Roppe leidt het gesprek in goede banen en moedigt jou aan om deel te nemen.

NEDERLANDSTALIG NETWERK EN PERCEPTIE. Deze thema’s staan centraal tijdens het tweede panelgesprek. Hoe toegankelijk is het Nederlandstalig netwerk? En hoe Nederlandstalig is het nog of zou het moeten zijn? Hoe pakken we de versnipperde perceptie rond Nederlands in Brussel aan?  En wie heeft welke verantwoordelijkheid?

Sprekers zijn Jan Hautekiet (opgegroeid in Brussel en al meer dan veertig jaar radiomaker en muzikant). Laurence Mettewie (professor Taal en Taalkunde aan de Universiteit Namen, doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar Nederlands in Franstalig België), Eddy Frans (directeur van vzw De Rand, dat als doel heeft het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen),  Rik Van Cauwelaert (journalist, onder meer voormalig hoofdredacteur en directeur van Knack, veelgevraagd opiniemaker). Liesbeth Bernolet leidt het gesprek in goede banen en nodigt je uit om deel te nemen.

Snel, snel! Verzeker je van een stoel door je hier in te schrijven.

 
 
Evenementen Model NL