VCA staat voor VGM en is een checklist voor aannemers (VGM = veiligheid, gezondheid en milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die wordt gebruikt als onderzoeks- en screeningsysteem voor aannemers die werkzaamheden voor anderen uitvoeren. VCA is in feite meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven gestructureerd en objectief kunnen worden getest en gecertificeerd worden op hun VGM-administratiesysteem. VCA is in iedere sector noodzakelijk. Zowel in werkplaatsen als op de bouw, tot verschillende externe activiteiten. Het doel van een VCA-certificaat is om bedrijfsactiviteiten en werkzaamheden veilig te houden. Heb jij een bedrijf die binnenkort een elektrische poort of sierhekwerk op maat gaat plaatsen? Vraag ze eens naar het certificaat.

 

Doel en noodzaak

 

Het samenvatten van de onderwerpen in de zogenaamde “checklistvragen” leert dat VCA bedoeld is om je bedrijf te onderzoeken op kritische punten voor veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijk werken. Als je bedrijf aan de vereiste normen voldoet, kan een VCA-certificaat worden behaald.

Het VCA-certificaat is een handig middel om direct aan te tonen dat je bedrijf op een groot aantal punten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoet aan de standaardeisen. Dit zorgt ervoor dat de klant niet allerlei stappen hoeven te ondernemen om veiligheid, gezondheid en milieu te beschermen. Dat is allemaal van tevoren al geregeld. Vanwege het gemak hebben klanten simpelweg het bezit van het VCA-certificaat nodig als voorwaarde voor wie werkzaamheden voor hen wil uitvoeren.

Waarom een VCA Examen?

 

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn voor de chemische industrie en vele andere zeer belangrijke aandachtspunten. Als gevolg van herstructurering in de industrie wordt het werk steeds meer uitbesteed aan aannemers. Hierdoor is de invloed van deze aannemers op veiligheid, gezondheid en milieu sterk toegenomen. Een selectie van goede aannemers is dus cruciaal voor het handhaven of verbeteren van het niveau van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA levert een belangrijke bijdrage, aangezien het ervoor zorgt dat aannemers die hun VGM-administratiesysteem goed op orde hebben, gecertificeerd kunnen worden. De certificering zelf gebeurt op basis van een checklist, door een certificeringsorganisatie (CI).

 

Een opdrachtgever die risico-beladen werkzaamheden opdraagt ​​aan een aannemer met een VCA-certificaat mag ervan uitgaan dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar worden gebracht. Een belangrijk aspect van VCA is dat er jaarlijks wordt gecontroleerd of de certificaathouder (aannemer) nog aan alle VCA-eisen voldoet. De aannemer staat als het ware “onder toezicht” van de certificerende organisatie die het certificaat heeft afgegeven.