Geschreven door Liesbeth Bernolet

‘We moeten tonen dat het normaal is Nederlands te kennen’

 
 

Werk en onderwijs, twee thema’s die als een rode draad doorheen het hele traject van stadsforum Model NL liepen en dus ook op de summit aan bod kwamen. Caroline Mancel, (adjunct-directeur-generaal Actiris),  Meron Knikman (adjunct-directeur Minderhedenforum) en Piet Vervaecke (directeur Onderwijscentrum Brussel) gingen met elkaar in gesprek.

Bekijk onderaan de Graphic Recording die Visuality maakte.

“Het is een feit dat wie Nederlands kent meer kansen heeft op de arbeidsmarkt,” steekt Caroline Mancel van Actiris van wal. “Alleen is het jammer dat het niveau Nederlands zo laag is in het onderwijs in Brussel,” vervolgt ze. Niet alleen het onderwijs heeft een verantwoordelijkheid in het leren van Nederlands, klinkt het. Ook de werkgevers hebben een rol op te nemen. Ze hebben zelfs een dubbele verantwoordelijkheid: “Enerzijds mogen werkgevers de taaleisen niet onrealistisch hoog stellen,” zegt Mancel, “anderzijds worden ze verondersteld om hun werknemers zelf op te leiden.” Mancel legt uit dat Actiris daar heel wat tools voor heeft, zoals de taalcheques en het recht op opleidingsdagen om Nederlands te leren.

“Belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot lessen Nederlands.” Dat zegt Meron Knikman van Minderhedenforum. “Die laagdrempeligheid is belangrijk en de meest kwetsbare groepen mogen daarbij niet uit het oog verloren worden,” benadrukt ze. Nieuwkomers zetten makkelijker de stap naar het leren van Nederlands, omdat ze de kansen ervan zien. “Daarbij hoeft dat Nederlands niet perfect te zijn. Meer talen kennen is een competentie, geen handicap,” aldus Knikman.

Meertalig onderwijs
De vraag naar meertalig onderwijs kwam tijdens Model NL meermaals aan bod. Ook op de summit: “Meertalig onderwijs is waar we voluit voor moeten gaan,” vindt Piet Vervaecke van het Onderwijscentrum Brussel. Daarbij is een belangrijke nuance nodig, legt hij uit: “Een vorm van tweetalig onderwijs zou misschien goed werken voor mijn kinderen, maar niet voor alle kinderen. Leerlingen hebben erg diverse achtergronden en thuissituaties, waardoor we niet zomaar één systeem kunnen installeren. We moeten daar goed over nadenken en inzetten op een meersporenbeleid,” aldus Vervaecke.

Ook moeten we stilstaan bij wat van een leerkracht verwacht wordt, vindt Caroline Mancel van Actiris: “Er is nu al een lerarentekort. Als we dat beroep nog moeilijker gaan maken door van hen ook meertaligheid te vragen, moeten we daar echt bij stilstaan.”

Gezien de huidige institutionele context is een eigen Brussels onderwijssysteem vandaag ondenkbaar. “Er zijn nog heel wat groeikansen binnen de huidige structuren,” denkt Piet Vervaecke. “Het allerbelangrijkst is dat we inzetten op kwaliteitsvol onderwijs,” besluit hij. Daar zijn Mancel en Knikman het mee eens: “Kwaliteitsonderwijs met aandacht voor en ondersteuning van de diversiteit van het leerlingenpubliek,” vult Meron Knikman van het Minderhedenforum aan. Mancel komt terug op het Nederlands: “kwaliteitsvol onderwijs met een sterkere focus op Nederlands. Net omwille van die vraag op de arbeidsmarkt,” herhaalt ze. “We moeten jongeren goesting geven om Nederlands te leren en hen aantonen hoeveel kansen dat biedt, maar anderzijds moeten we ook aantonen dat het normaal is om Nederlands te kennen,” besluit ze. 

Het Huis van het Nederlands verwerkt alle input van Model NL in een charter dat binnenkort wordt voorgesteld.

 
 
Evenementen Model NL