Geschreven door Liesbeth Bernolet

Verslag Focus #3: ‘Niemand spreekt Nederlands in Brussel. Waar of niet?’

 
 

Perceptie is een raar beestje. Zeker als we het over Nederlands in een meertalig Brussel hebben. Nog voor de derde focusavond van Model NL van start ging, was al duidelijk dat perceptie ook een populair gegeven is. Een mening hebben we allemaal en dus gingen gisterenavond in het Beurscafé onze panelleden met elkaar in gesprek, maar kreeg ook het publiek een stem.

 ‘Niemand spreekt Nederlands in Brussel. Waar of niet waar.’ Dat was het vertrekpunt voor de derde focusavond. Hoe wordt Nederlands in Brussel gepercipieerd? En als die perceptie versnipperd blijkt te zijn, wat zijn dan de gevolgen? We vroegen het aan Laurence Mettewie, professor taal en taalkunde aan de universiteit van Namen, Jeroen Roppe, directeur communicatie en strategie bij BRUZZ en ambassadeur voor Model NL en Christian Laporte, journalist bij La Libre Belgique. Ook Saïd Al-Haddad, reporter voor Model NL, kwam langs.

“In Wallonië is de perceptie van Nederlands als onnuttige taal weg, maar het is nog geen taal van het hart,” steekt Laurence Mettewie van wal. Als professor taal en taalkunde in Namen geeft ze les aan de crème de la crème van studenten, vertelt ze. Franstalige jongeren die doelbewust voor het Nederlands kiezen. “Ook al moeten zij vaak nog opboksen tegen hun families en omgeving die hun keuze voor Nederlands niet begrijpen.”

Journalist Christian Laporte wijst naar de politiek en de communautaire polarisering van vroeger en nu: “vroeger had je het FDF, nu is er N-VA, twee partijen die clichés in stand willen houden,” legt hij uit. Toch is er al veel veranderd: “In de jaren ’70 keek men neer op het Nederlands. Ik heb nog geweten dat ik op de Franstalige krantenredactie waar ik werkte bijna als een collaborateur werd bestempeld, omdat ik de brug probeerde te zijn tussen Franstaligen en Nederlandstaligen.” De term ‘bruggen bouwen’ valt vaak tijdens het gesprek. “Dat is nodig, want er is nog veel onbegrip, omdat Franstaligen en Nederlandstaligen elkaar niet goed genoeg kennen,” aldus Laporte.

Bruggen bouwen is ook wat de meertalige Brusselaar Saïd Al-Haddad nodig vindt: “we moeten elkaar de hand reiken en dat zou bijvoorbeeld al kunnen door Nederlandstalige televisieprogramma’s te ondertitelen in de andere landstaal en vice versa. Dan zouden we elkaar alvast kunnen vinden in humor. En humor is ook perceptie,” weet hij.

  

Voor Jeroen Roppe heeft de doorsnee Vlaming al heel wat stappen gezet wanneer het gaat over de perceptie van Brussel en de perceptie van Nederlands in Brussel: “Maar Brussel blijft voor heel wat mensen een moeilijk leesbare stad. Het beste wat we kunnen doen, is de Vlaming zoveel mogelijk objectief cijfermateriaal geven, zodat we de perceptie kunnen keren.” Ook het publiek blijkt te vinden dat het Nederlands in Brussel een imagoprobleem heeft:

De versnipperde perceptie aanpakken kan alleen door ook de Nederlandse cultuur er bij te betrekken, klinkt het. “Toon aan dat Nederlands ook ‘plezant’ is,” roept Laurence Mettewie op, “toon dat er ook Nederlandstalige rapmuziek is, dat er goeie theatermakers zijn, dat het een rijke cultuur is.” Saïd Al-Haddad beaamt: “mensen vormen zich nu een mening op basis van de polariserende politiek en te weinig op basis van de rijke cultuur. Al is het niet makkelijk om die los te koppelen van haar geschiedenis.”

Jeroen Roppe ziet een belangrijke rol weggelegd voor de media: “Nederlandstalige media zouden meer moeten openstaan voor de verschillende soorten Nederlands die je in een meertalige stad als Brussel zeker hoort,” legt hij uit. “Omarm dus de Westvlaming, de nieuwe Brusselaar en de authentieke Brusselaar in de hoofdstad. Het zou aantonen dat er veel meer Nederlands is in Brussel dan men daarbuiten denkt.” Laporte vult aan: “Franstalige en Nederlandstalige media moeten meer samenwerken en Brussel in een positiever daglicht stellen.”

Ook Mara van Visuality was weer van de partij. Zij maakte deze graphic recording tijdens Focusavond #3:

Foto’s: Renée Lorie

 
 
Evenementen Model NL