Geschreven door Liesbeth Bernolet

Resultaten ‘Aanbevelingen aan het beleid’

 
 

Als jij het beleid zou kunnen helpen om van Brussel de ideale meertalige stad te maken, wat zou je dan suggereren? De deelnemers van de Model NL-summit vertrokken vanuit de huidige Brusselse situatie om te evolueren naar de ideale situatie. Dat leverde een aantal concrete aanbevelingen aan het beleid op.

In kleine groepjes denken de deelnemers na over Nederlands in een meertalig Brussel. Hoe is de situatie nu? Waar willen ze naar toe? En wat moet er gebeuren om te kunnen groeien van de ene situatie naar de andere? De deelnemers krijgen de hulp van expert-inspiratoren Rudi Janssens (BRIO) en Khadija Aznag (Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering). “Concrete aanbevelingen doen is moeilijk,” bekent Rudi Janssens. “In de huidige situatie zitten we met complexe staatsstructuren die niet zomaar veranderd kunnen worden, terwijl heel wat deelnemers een ideale situatie in Brussel zien met totaal andere staatsstructuren.” Khadija Aznag hamert op de gevoeligheden die daarbij komen kijken: “heel wat ideeën zijn door onze staatsstructuur echt delicaat. Dergelijke aanbevelingen moeten dan ook echt als een proces beschouwd worden, waarbij men die gevoeligheden erkent en op zoek gaat naar compromissen.”

De aanbevelingen die de deelnemers formuleren, zijn dan ook in hoofdzaak vrij revolutionair: er zijn meerdere pleidooien voor één grote meertalige Brusselse gemeenschap. Anderen blijven vasthouden aan de twee gemeenschappen in Brussel, maar willen wel intense samenwerkingen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen opstarten. Meertalige Brusselaars creëren, is bij allen het doel. Om dat te bereiken, denken de deelnemers na over wat er moet gebeuren:
– er is een structureel beleidskader rond meertaligheid nodig
– Vlaanderen en Wallonië moeten taalleerkrachten kunnen uitwisselen
– het Nederlandstalig aanbod moet versterkt en meer gepromoot worden
– er moeten meer realistische taalprofielen worden opgesteld voor de arbeidsmarkt
–  een volwaardig meertalig mediaplatform is wenselijk

Hieronder zie je het denkproces van een groepje deelnemers. Op basis hiervan formuleerden zij hun aanbeveling.

Hieronder vind je de aanbevelingen die uit deze doe-sessie voort vloeiden. Het Huis van het Nederlands verwerkt alle input van Model NL in een charter dat binnenkort wordt voorgesteld.

foto’s: Renée Lorie

 
 
Evenementen Model NL