Geschreven door Liesbeth Bernolet

Meertaligheid als troef in het Nederlandstalig onderwijs

 
 

Chinees leren op school? Aardrijkskunde volgen in het Frans? Of Informatica in het Engels? Het kan in het Meertalig Atheneum Woluwe. Die Nederlandstalige school van het GO-netwerk in Brussel heeft speciale aandacht voor meertaligheid. De school gelooft in de troeven van meertaligheid, door de Brusselse context en als school in de hoofdstad van Europa.

Al meer dan zes jaar is het Meertalig Atheneum Woluwe een zogenaamde CLIL-school, wat staat voor Content and Language Integrated Learning. De school is in Brussel één van de pioniers van die methode. Niet-taalvakken worden onderwezen in een vreemde taal. De aandacht voor meertaligheid begint in het Atheneum dan ook al in het eerste middelbaar. Leerlingen kunnen er Aardrijkskunde of extra uren Wiskunde volgen in het Frans en Muzikale Opvoeding of Wetenschappelijk Werk in het Engels. Gaandeweg is er de mogelijkheid om meer vakken in het Frans of Engels te volgen.

Het Atheneum gaat er prat op dat CLIL anderstalige leerlingen meer motiveert om deel te nemen aan de les én dat sterke leerlingen CLIL als een extra uitdaging zien en zo gemotiveerd blijven. Globaal zorgt deze aanpak er voor dat leerlingen mondiger worden en met meer zelfvertrouwen diverse talen hanteren.

Wat met het Nederlands, zegt u?

De leerlingen van het Meertalig Atheneum Woluwe zijn al snel vertrouwd met Frans en Engels, maar dit heeft geen weerslag op hun kennis en kunde van het Nederlands, klinkt het. Het niveau van het Nederlands wordt dus niet aangetast, integendeel. Ook lessen die in het Nederlands worden gegeven, leggen de nadruk op taal.

Chinees

Wat het Meertalig Atheneum Woluwe uniek maakt, zijn de lessen Chinees die leerlingen er als keuzevak kunnen volgen. Bedoeling? Echte wereldburgers maken van deze jonge ketten.

 

Helena Van Driessche, directeur van het Meertalig Atheneum Woluwe maakt op de eerste focusavond van MODEL NL op woensdag 14 november in het Beurscafé in Brussel deel uit van het panel. Experts en ervaringsdeskundigen stellen er zich de vraag of de kennis van Nederlands in Brussel leidt naar meer kansen. Schrijf je hier in om er bij te zijn en stel zelf je vraag aan onze sprekers.

 
 
Evenementen Model NL