Geschreven door Nimfa Tegenbos

Geniepig

 
 

Nimfa groeide op bij Leuven en woont nu in Schaarbeek.
Samen met een Franstalige Brusselaar, en een tweetalige peuter. En een heleboel anderstalige buren. Hier lees je elke twee weken haar taalimpressies in een meertalige stad.

Renée Lorie schetst er telkens een beeld bij.

Ze liet de klant weten dat diens medewerker was komen opdagen. De klant werd boos en stuurde een bitsig mailtje terug.

Sommige woorden zijn negatiever dan ze op het eerste gezicht lijken. Ze suggereren een veronderstelling, soms een vooroordeel. In dit geval liet het werkwoord uitschijnen dat de medewerker toch op de plaats van afspraak was verschenen. Hoewel men had verwacht dat hij er niet zou zijn.

Meestal is het werkwoord opdagen vergezeld van een negatie. We gaan er van uit dat mensen een afspraak nakomen. Als ze dat niet doen, dan dagen ze niet op.

Opdagen betekent verschijnen, zich tonen. Wie toch opdaagt, had eerst vriendelijk nee gezegd. Maar is er uiteindelijk wel.

Opdagen doe je ondanks vanalles. Ondanks je slechte wil, het miezerige weer, ondanks de trein die stilstond tussen Leuven en Mechelen. Ondanks het feit dat je helemaal niet van plan was om te komen, geen zin had.

Of, omdat je iemand bent die zich niet aan de afspraak houdt. Of, omdat je collega’s ook nooit zijn komen opdagen. Ze zorgen ervoor dat je reputatie bij voorbaat om zeep is.

De medewerker was misschien wél stipt op tijd, zelfs een kwartier op voorhand op de juiste plaats.

Maar wat de klant niet hoort, als hij de mail leest, is dat de schrijver het Nederlands vooral op de schoolbanken leerde. En dus niet al de vooroordelen, veronderstellingen en bijgedachten van een woord aanvoelt.

Woorden kunnen geniepig zijn. Sommige woorden dagen onbedoeld uit. Ook al lijken ze heel onschuldig. Wees dus gerust kieskeurig wanneer je de woordenkast opentrekt.

 
 
Evenementen Model NL