Geschreven door Model NL

De vierde Taalbarometer is er!

 
 

‘Meer taligheid als opdracht’, dat is de titel van het nieuwe taalbarometeronderzoek van BRIO. Voor de vierde al onderzocht BRIO de complexiteit van het Brusselse taalbeeld. De resultaten én het gelijknamige boek worden vrijdag voorgesteld in samenwerking met het Huis van het Nederlands.

De taalbarometer wordt gerealiseerd in opdracht en met de steun van de Vlaamse Overheid en BRIO, en is nu in 2018 aan zijn vierde uitgave toe. In 1997 legde Prof. Dr. Witte de basis voor dit onderzoek. Met de derde staatshervorming kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm met eigen instellingen, een parlement en regering, en werden gemeenschappen en gewesten verder uitgetekend. Toch was het duidelijk dat de Brusselse bevolking niet louter uit beide traditionele taalgroepen bestond, maar onder invloed van internationale migratie een multiculturele en meertalige stad was geworden. Het taalbarometeronderzoek wil een overzicht bieden van het taalgebruik en de taalverschuivingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de manier waarop vanuit de specificiteit van het Brusselse model met deze taaldiversiteit wordt omgegaan.

Taaldiversiteit
Deze vierde afname bevestigt de complexiteit van het Brusselse taalbeeld dat niet in eenvoudige lineaire evoluties te vatten is. Wat wel duidelijk is, is dat taalkennis een essentieel element is in het omgaan met taaldiversiteit. Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving is niet alleen een gegeven, maar vormt tegelijk een permanente uitdaging op weg naar een meer inclusieve samenleving. Vandaar de titel van dit vierde taalbarometeronderzoek: ‘Meer taligheid als opdracht’.

Deze uitgave heeft niet de pretentie het volledige taalgebruik in Brussel en alle mechanismen erachter in kaart te brengen, maar biedt een aantal aanknopingspunten voor verder onderzoek en beleid. In dat opzicht wil het ook een werkboek zijn, een uitdaging voor wetenschappers, praktijkmensen en beleidsmakers om de relatie tussen het taalgebruik en de maatschappelijke context verder uit te diepen en op zoek te gaan naar manieren om met de Brusselse taaldiversiteit om te gaan.

Programma
Het boek wordt voorgesteld door professor Rudi Janssens die het onderzoek leidde. Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats met Anne Posma (Haute Ecole Francisco Ferrer), Hilde De Smedt (Foyer, vzw), Gunther Van Neste (Huis van het Nederlands Brussel), Luk Van Mensel (Université de Namur, KU Leuven Campus Brussel) en Grégor Chapelle (Actriris). Het Huis van het Nederlands organiseert ook een interventie.

Meer informatie vind je hier.

 
 
Evenementen Model NL