Geschreven door Liesbeth Bernolet

D’Broej: ‘met beide voeten in de meertalige Brusselse realiteit staan’

 
 

Hoorde je al van jeugdhuis Chicago, Peterbos, VMJ/AJM (Vereniging Marokkaanse jongeren), Centrum West, Brussels Boxing Academy, wijkhuis Chambéry, Miks of Ratatouille? Dan hoorde je al van D’Broej.

Wie D’Broej zegt, zegt een wijkgerichte jongerenwerking, vrijetijdsaanbod van bokslessen, over koken tot debatteren én certitude in Brussel. Hoewel D’Broej (De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren) als fusieorganisatie van acht WMKJ-werkingen nog maar tien jaar bestaat, ontstonden heel wat WMKJ-werkingen al veel eerder: als huiswerkbegeleiding, als zelforganisatie, als preventie voor hangjongeren of als sportactiviteit. In dat alles probeert D’Broej het Nederlands een plaats te geven.

Participatie
De eigenheid én diversiteit van D’Broej bestaat uit de wijken waarin ze verankerd is, en uit het team, de vrijwilligers, de jongeren & kinderen, de ouders en partners uit de buurt. D’Broej ontvangt wekelijks 2.500 jongeren en kinderen in een tweehonderdtal laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten. Missie daarbij is werken aan de participatie van jongeren en dus het focussen op hun zelfontplooiing, talenten, competenties en het boosten van hun zelfvertrouwen.

Hun publiek bestaat uit de meertalige jonge Brusselaars. Het Nederlands heeft dan ook meerdere plekken binnen de organisatie. Soms expliciet, bijvoorbeeld bij de huiswerkbegeleiding. Soms impliciet, bij andere vrijetijdsactiviteiten waarbij de grotere missie van D’Broej naar voren komt: jongerenparticipatie. Belangrijk daarbij is een hele werking niet puur te reduceren tot ‘taal’, klinkt het. “Want dan sta je niet met beide voeten in de Brusselse realiteit, terwijl dat net is wat D’Broej doet,” legt algemeen coördinator Inge Loodsteen uit. Meertalig communiceren is dus een must. Het Nederlands wordt daarbij als een troef gezien: “Nederlands wordt door onze anderstaligen sterk gevaloriseerd,” aldus Loodsteen. “Zij kijken niet alleen op naar de taal, maar vooral ook naar het hele Nederlandstalige netwerk en de kwaliteit die ze er mee associëren. Met die perceptie gaan wij aan de slag om te mobiliseren.”

Inge Loodsteen van D’Broej is op 28 november één van de panelleden op onze Focusavond #2. Alle info vind je hier.

 
 
Evénements Model NL