Geschreven door Liesbeth Bernolet

‘Alleen Nederlandstalig communiceren is voor ons contraproductief’

 
 

« Het is pas in de wijken zelf dat je voelt wat er borrelt en leeft. » Pol Vervaeke is al drie jaar centrumverantwoordelijke van Gemeenschapscentrum Ten Noey in Sint-Joost-ten-Node. Da’s een uitdaging, onder meer omdat het gebouw van Ten Noey onder handen wordt genomen, waardoor de werking van het gemeenschapscentrum vooral naar buiten moet trekken. “Van de nood een deugd maken”, noemt Vervaeke dat.

Sint-Joost-ten-Node is de kleinste, druk bevolktste én armste gemeente van het Brussels gewest. De gemeente telt ook de laagste gemiddelde leeftijd van het hele gewest en het meest verschillende nationaliteiten. Onder hen een hechte Turkse gemeenschap en heel wat nieuwkomers. In de gemeente zijn zo’n honderd verenigingen actief in het dichte sociale netwerk. Gemeenschapscentrum Ten Noey, vlakbij Madou, is er daar éen van.

“Momenteel hebben we in huis een aantal activiteiten, zoals de lessen Nederlands, maar organiseren we jaarlijks twee grote projecten buitenshuis,” licht centrumverantwoordelijke van Ten Noey Pol Vervaeke uit. “Door de werkzaamheden in ons gebouw, moeten we wel, maar het is de perfecte manier om een wijk te voelen en samen te bouwen aan die wijken.” In de winter organiseert Ten Noey Winterwoninkje in het Liedekerkepark, in de zomer trekt het gemeenschapscentrum naar meerdere parken.

“Van zodra ik Ten Noey buiten stap, spreek ik voor mijn job overwegend Frans,” vertelt Vervaeke. “Het is de manier om in onze wijken mensen te bereiken, maar het is ook de manier om hen in contact te brengen met het Nederlands.” Waarmee Vervaeke absoluut pleit voor een meertalige communicatie binnen de Gemeenschapscentra.

"Mocht ik geen Frans praten en altijd in het Nederlands communiceren, dan zou dat contraproductief zijn voor onze werking en het bereiken van de wijkbewoners. Door ons open op te stellen en ook in het Frans te communiceren, de taal die de meeste inwoners hier wel kunnen, merken zij als vanzelf dat we een Nederlandstalige organisatie zijn en komen ze bij ons info zoeken over Nederlandstalige activiteiten voor de kinderen of lessen voor zichzelf. "

Nederlandslustig
“Wij zijn er voor alle Nederlandslustigen, niet alleen voor de Nederlandstaligen,” lacht Vervaeke. “Het is een woord dat onze raad van bestuur uitvond, want dit is één van onze vijf krachtlijnen.” Vervaeke verwijst naar begin jaren ’90, toen hij centrumverwantwoordelijke was van GC De Zeyp in Ganshoren. “Daar profileerden we ons echt als een Nederlandstalige organisatie. Dat was een soort van aanwezigheidspolitiek. Nu zijn de tijden veranderd en werkt zoiets niet meer. We stellen ons open naar iedereen die naar het Nederlands op zoek is of het wil delen, maar we doen dat vanuit de wijken van Sint-Joost, vanuit de Brusselse realiteit dus. En die is per definitie meertalig.”

 
 
Evénements Model NL