Stadsforum over Nederlands in het meertalige Brussel

Model NL is het stadsforum dat het Huis van het Nederlands Brussel in het najaar van 2018 organiseerde. Vier maanden praatten en discussieerden we met Brusselaars, terreinwerkers en beleidsmakers over de plaats van het Nederlands in het meertalige Brussel. Wat gaat goed? Wat kan anders? En hoe pakken we dat het best aan?

Met andere woorden: bestaat er een ‘model’ om passend om te gaan met het Nederlands in Brussel? Nog niet, zo blijkt. Gelukkig leverde Model NL een aantal ideeën op. Het traject van het stadsforum kunt u op deze website stap per stap nagaan.

 

Het Charter Model NL
Lees het charter hier

De resultaten van het stadsforum Model NL bleken de perfecte input te zijn voor het Charter Model NL, tien aanbevelingen om het Nederlands in het meertalige Brussel te versterken.

Magazine
 
Evenementen Model NL